Category: Švýcarsko

Švýcarsko se zdá být vzorem ve všem. Lidé jsem přicházejí za lepším výdělkem i lepším životem. Já jsem přišla s vidinou lepšího vzdělání v chirurgii.

První rok v Zátoce žraloků (univerzitní klinika)

I’m a shark, and I swam in a lot of different ponds, but I’m ready for the ocean. Matt Riddle Bylo to jako splněný sen. Darem osudu, karmy nebo štěstí si vzpomněli na můj dříve zaslaný životopis v místní nejdůležitější univerzitní...

Jak rozmluvit sebevraždu

Morbidně obézní pacient s divertikulitidou (zánět výchlipky tlustého střeva) vyšší závažnosti není dobrá kombinace. Při pohledu na paní Jaqueline to bylo ještě drobet horší, už na začátku se jen stěží pohnula na posteli a dýchání bylo možné jen s kyslíkem a značnými...

Jeden den Madame Nikdo

Víkendová služba v Zátoce žraloků ( pracovní název mého současného pracoviště) Oficiální popis našeho pracoviště by mohl být například: Terciární univerzitní pracoviště viscerální chirurgie s širokým spádem pacientů z nejméně desítky periferních nemocnic. 7:30  Moje směna začíná za 30 minut,...

Základní zkouška z chirurgie ve Švýcarsku

Examen de base en Chirurgie/ Basisexamen Chirugie/ Examination for Surgery Podobně jako v České republice, i ve Švýcarsku mají zkoušku v průběhu atestační přípravy, jakousi variantu českého chirurgického kmene. Podobnost souhlasí i v tom, že zkouška je společná pro všeobecnou chirurgii, hrudní, dětskou...

Pohovor ve Švýcarsku

Březen 2017, volný týden na učení před státnicí z gynekologie. Jedu na první pohovor do Švýcarska, jedné z mála zemí Evropy, kterou jsem dosud nenavštívila. Spojení mezi Českou republikou a Švýcarskem (jak se později ještě mnohokrát přesvědčím) patří bohužel k těm horším. Navíc...